ที่ทำการ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม
150/2 ม.13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 โทร 0899611105