๑๘ กันยายน ๒๕๖๔

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม มอบบำนาญชรารายปี

ณ ที่ทำการกองทุน ๑๕๐/๒ ที่ทำงานชาวบ้าน เพื่อช่วยชาวบ้าน ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ๖๖๑๔๐ โทร ๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com