กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ในวันประชุม ประจำปี 2565
10 กันยายน 2565

ณ ที่ทำการกองทุนฯที่ทำงานชาวบ้านเพื่อช่วยชาวบ้าน
150/2 ม.13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 โทร 0899611105