กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่  มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4

กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่  มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ และมอบอาหารยังชีพให้ผู้พิการ ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3

2565  กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่  มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ และมอบอาหารยังชีพให้ผู้พิการ ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2

กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่  มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ ประจำปี 2565  ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5

กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่  มอบบำนาญชรรายปี พร้อมอาหารยังชีพ ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 5