กรรมการกองทุนฯ ลงพื้นที่มอบบำนาญชรารายปี พร้อมอาหารยังชีพ ให้สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้