กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม
 จัดกิจกรรม มอบอาหารยังชีพ ให้กับ ผู้พิการ ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ประจำปี 2565

ณ ที่ทำการกองทุนฯ ที่ทำงานชาวบ้าน เพื่อช่วยชาวบ้าน
150/2 ม.13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทร 0899611105