คณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม ลงพื้นที่ มอบบำนาญชรารายปีให้สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

ที่ทำการกองทุน ๑๕๐/๒ ที่ทำงานชาวบ้าน เพื่อช่วยชาวบ้าน ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ๖๖๑๔๐ โทร ๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕