กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม

จัดกิจกรรม มอบบำนาญชรารายปี สมาชิกที่มีอายุ และส่งเงินสมทบครบตามระเบียบกองทุนกำหนดกำหนด และแจกอาหารยังชีพให้สมาชิกทุกคน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com