ประมวลภาพงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ โดยมีกองทุนสวัดิการชมชน ตำบลสามง่ามเข้าร่วม ณ วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร