๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

มอบรางวัล สมาชิกกองทุนฯ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า – 2019 ครบ 2 เข็ม

ณ ที่ทำการกองทุน ๑๕๐/๒ ที่ทำงานชาวบ้าน เพื่อช่วยชาวบ้าน ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ๖๖๑๔๐ โทร ๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕