มอบอาหารยังชีพ ให้สมาชิกกองทุนฯทุกคน  ประจำปี 2565  (สมาชิกมารับหลังที่กำหนดไว้ 17 ก.ย.65)

ณ ที่ทำการกองทุนฯ ที่ทำงานชาวบ้าน เพื่อช่วยชาวบ้าน
150/2 ม.13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140  โทร 0899611105