ลงพื้นที่ มอบบำนาญชรารายปีให้กับผู้สูงอายุ และมอบอาหารและของใช้ยังชีพให้กับผู้พิการ   ประจำปี ๒๕๖๑